Preklady

Texty preložené s dôslednosťou a s dodržaním významu v jazyku a v terminólogii

Chcel/a by si rozšíriť svoj trh a komunikáciu naprieč hranicami? Môžem ti pomôcť, aby bola tvoja komunikácia čo najúčinnejšia.

Preklad nespočíva len v „prenášaní“ slov z jedného jazyka do druhého. Je to oveľa zložitejší postup, ktorý si vyžaduje hlboké porozumenie zdrojového i cieľového jazyka a kultúry, maximálnu terminologickú presnosť a vynikajúce ovládanie prekladateľských nástrojov.

So stopercentnou profesionalitounasadením poskytujem prekladateľské služby už od roku 2009. Zabezpečujem preklady širokej škály textov a využívam pri tom moje obľúbené nástroje CAT – OmegaT a Across.

Poskytujem tieto prekladateľské služby:
preklad textov
súdny preklad
preklad titulkov

Zároveň zabezpečujem:
transkripciu – prepisy audio záznamov
revíziu textov v talianskom jazyku

Neváhaj a obráť sa na mňa, ak potrebuješ bližšie informácie o preklade, transkripcii a revízii.

Portfolio prekladov

Rád/rada by si si overil/a moje prekladateľské zručnosti?

Z dôvodu zachovania mlčanlivosti vo vzťahu k dôverným informáciám o mojich zákazníkoch nemôžem zverejniť väčšinu mojich prekladov. Tu nájdeš zoznam niektorých mojich prekladateľských zákaziek a ďalej v texte sú uvedené odkazy na niektoré články, ktoré som preložila: na internete sú dostupné zdrojové i cieľové texty.

Preklad článku zo slovenčiny do taliančiny

Vo Walhalle ide karta

Preklad článku zo slovenčiny do taliančiny

Veľká slovenská nádhera

Tu ma nájdeš