NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Máš otázky týkajúce sa mojich služieb? Na tomto mieste pravdepodobne nájdeš odpovede na svoje otázky. V opačnom prípade neváhaj a obráť sa na mňa

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI TLMOČNÍKOM A PREKLADATEĽOM?

Tlmočník zvyčajne pracuje s hovoreným textom: najprv si vypočuje prejav a potom ho prerozpráva v inom jazyku. Tlmočí na konferenciách, obchodných stretnutiach, prednáškach, veľtrhoch atď. Prekladateľ pracuje s písaným textom, ako sú napríklad knihy, články a webové lokality. Nie všetci tlmočníci zároveň pracujú ako prekladatelia a naopak.

ORGANIZUJEM VIACJAZYČNÉ PODUJATIE: AKÝ DRUH TLMOČENIA SI MÁM ZVOLIŤ?

Aby si si pre svoje viacjazyčné podujatie vybral/a ten najvhodnejší spôsob tlmočenia, musíš vziať do úvahy viacero faktorov, ako je napríklad počet účastníkov, počet zahrnutých jazykov, dĺžka podujatia, tvoj rozpočet atď. Rada ti pomôžem pri výbere spôsobu tlmočenia, ktoré bude najlepšie vyhovovať tvojim potrebám.

KOĽKO TLMOČNÍKOV POTREBUJEM NA MOJOM VIACJAZYČNOM PODUJATÍ?

To závisí. Pri simultánnom tlmočení potrebuješ mať v každej kabínke dvoch tlmočníkov (pre každý cieľový jazyk), zatiaľ čo pri konzekutívnom tlmočení či pri bežnej konzekutíve ti zvyčajne postačí jeden tlmočník. Ak si vyberieš šušotáž, maj na mysli, že jeden tlmočník môže zabezpečiť tento druh tlmočenia maximálne pre 3 osoby naraz.

AKCEPTUJEŠ TLMOČNÍCKE ZÁKAZKY VÝLUČNE V OBLASTI UDINE?

Nie. Akceptujem tlmočnícke zákazky aj mimo môjho regiónu. Ak je miesto tlmočenia vzdialené viac ako 3 hodiny od Udine, k sadzbe za tlmočenie sa pripočítajú náklady na stravu a ubytovanie.

PRI POSKYTOVANÍ SIMULTÁNNEHO TLMOČENIA ZABEZPEČUJEŠ AJ KABÍNKU A TECHNICKÉ VYBAVENIE?

Nie. Musíš sa obrátiť na špecializovanú agentúru, ktorá túto službu poskytuje.

NAJAL/A SOM SI ŤA NA TLMOČNÍCKU ZÁKAZKU: AKO TI MÔŽEM POMÔCŤ ČO NAJLEPŠIE SA PRIPRAVIŤ?

Aby som sa mohla čo najlepšie pripraviť na tlmočenie a podať kvalitný výkon, je pre mňa dôležité mať prístup ku všetkým potrebným informáciám. Budem si musieť naštudovať obsah a terminológiu súvisiace s témou, ktorá bude predmetom diskusie. Maj na mysli, že čím viac informácií mi poskytneš, tým kvalitnejšiu službu budem schopná zabezpečiť. Pri príprave sú veľmi užitočné napríklad tieto dokumenty: program stretnutia, zoznam rečníkov, prezentácie PPT, príslušné webové lokality, správy z predchádzajúcich stretnutí, glosáre atď.

POTREBUJEM PREKLAD: KOĽKO ČASU POTREBUJEŠ NA JEHO VYHOTOVENIE?

To závisí od témy a dĺžky textu. Denne dokážem v priemere preložiť 2 500 slov. V cenovej ponuke uvádzam aj termín dodania, ktorý vždy splním.

PREKLADÁŠ AJ TITULKY?

Áno. Mám skúsenosti s prekladom a tvorbou titulkov.

ZABEZPEČUJEŠ REVÍZIU TEXTOV?

Áno. Poskytujem revíziu textov, ale len tých, ktoré sú napísané v mojom materinskom jazyku, t. j. v taliančine.

AKO DLHO TRVÁ JAZYKOVÁ LEKCIA?

Zvyčajne 60 minút.

AKÝM SPÔSOBOM TI MÔŽEM ZAPLATIŤ?

Akceptujem bankové prevody a platby cez PayPal.


Tu ma nájdeš