Preklady

Texty preložené s dôslednosťou a s dodržaním významu v jazyku a v terminólogii

Chcel/a by si rozšíriť svoj trh a komunikáciu naprieč hranicami? Môžem ti pomôcť, aby bola tvoja komunikácia čo najúčinnejšia.

Preklad nespočíva len v „prenášaní“ slov z jedného jazyka do druhého. Je to oveľa zložitejší postup, ktorý si vyžaduje hlboké porozumenie zdrojového i cieľového jazyka a kultúry, maximálnu terminologickú presnosť a vynikajúce ovládanie prekladateľských nástrojov.

So stopercentnou profesionalitounasadením poskytujem prekladateľské služby už od roku 2009. Zabezpečujem preklady širokej škály textov a využívam pri tom moje obľúbené nástroje CAT – OmegaT a Across.

Poskytujem tieto prekladateľské služby:
preklad textov
súdny preklad
preklad titulkov

Zároveň zabezpečujem:
transkripciu – prepisy audio záznamov
revíziu textov v talianskom jazyku

Neváhaj a obráť sa na mňa, ak potrebuješ bližšie informácie o preklade, transkripcii a revízii.

Portfolio prekladov

Rád/rada by si si overil/a moje prekladateľské zručnosti?

Z dôvodu zachovania mlčanlivosti vo vzťahu k dôverným informáciám o mojich zákazníkoch nemôžem zverejniť väčšinu mojich prekladov. Tu nájdeš zoznam niektorých mojich prekladateľských zákaziek a ďalej v texte sú uvedené odkazy na niektoré články, ktoré som preložila: na internete sú dostupné zdrojové i cieľové texty.

Preklad článku zo slovenčiny do taliančiny

Vo Walhalle ide karta

Preklad článku zo slovenčiny do taliančiny

Veľká slovenská nádhera

Tu ma nájdeš

    Polož sem súbor.
    Akceptujem nasledujúce formáty súborov: .doc, .odt a .pdf.