„Slová putujú
naprieč svetmi.
Prekladatelia sú tí,
ktorí ich navigujú správnym smerom.“

Anna Rusconi

servizio traduzione emanuela cardetta

DÔKLADNE A STAROSTLIVO PRELOŽENÉ TEXTY S OHĽADOM NA JAZYK A TERMINOLÓGIU

Potrebujete presný  preklad dokumentu v primeranom časovom rámci? Chcete rozšíriť svoj trh a presadiť sa v iných krajinách? Môžem vám pomôcť komunikovať čo najefektívnejšie. Možno si v tejto chvíli vravíte: Ale prečo platiť živému prekladateľovi, keď môžem svoj text preložiť zadarmo jedným kliknutím na platforme pre strojový preklad? Ušetrím tak predsa čas a peniaze.

 

No, v skutočnosti to nie je také jednoduché. Prekladanie neznamená len „prenášanie“ slov z jedného jazyka do druhého. Je to zložitý proces, ktorý si vyžaduje hlboké znalosti príslušných jazykov a kultúr, absolútnu terminologickú presnosť a skvelé ovládanie pracovných nástrojov.

Ak sa neuspokojíte s unáhleným a nepodareným riešením a hľadáte presné prekladateľské služby, ktoré vám urobia dobré meno, môžem vám pomôcť. Povedzte mi o svojom prekladateľskom projekte a spoločne nájdeme riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI TLMOČNÍKOM A PREKLADATEĽOM?

Tlmočník zvyčajne „ústne“ prekladá ústne prejavy (počas konferencií, obchodných stretnutí, prezentácií atď.), zatiaľ čo prekladateľ prekladá písané texty (knihy, príručky, články atď.). Nie všetci tlmočníci sú zároveň prekladateľmi a naopak.

HLAVNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY V MOJEJ PONUKE

Preklady v oblasti enológie

Preklady v oblasti enológie

Vzhľadom na moju náklonnosť k svetu vína, často prekladám texty určené pre webové lokality a brožúry vinárskych spoločností. Venujem sa aj prekladom technických listov o víne, t. j. typ textu, ktorý si vyžaduje hlboké znalosti vinárskeho sektora vzhľadom na systematické používanie odbornej terminológie, od vinifikačných procesov až po organoleptické vlastnosti vín.
Lokalizácia v oblasti marketingu

Lokalizácia v oblasti marketingu

Už roky pravidelne spolupracujem s medzinárodnými spoločnosťami na prekladoch propagačných textov zameraných na širokú škálu produktov. Ide o typ služby, ktorá presahuje rámec obyčajného prekladu a vyžaduje si značnú dávku kreativity: na dosiahnutie komunikačných cieľov sa obsah textu musí upraviť tak, aby zodpovedal jazyku a kultúre cieľovej skupiny.
Preklady v oblasti umenia a kultúry

Preklady v oblasti umenia a kultúry

Pravidelne prekladám texty pre audiosprievodcov používaných na výstavách a v múzeách. Tieto texty sú určené na počúvanie a zámerne obsahujú prvky typické pre ústny prejav. Tento typ projektov mi mimoriadne vyhovuje, keďže ústna komunikácia je mojím každodenným chlebíčkom ako tlmočníčky.
Súdne preklady

Súdne preklady

Moji klienti mi často zverujú súdne preklady: ide o typ prekladu, ktorý sa vyžaduje pri úradných dokumentoch, ako sú rodné listy, rozvodové listy, vysokoškolské diplomy atď. Od bežného prekladu sa odlišuje tým, že som povinná vyhlásiť pred štátnym úradníkom (na súde, u zmierovacieho sudcu alebo notára), že východiskový a cieľový text sa zhodujú, čím preberám aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Z týchto dôvodov sa za službu súdneho prekladu účtuje príplatok okrem úhrady nákladov na potrebné kolkové známky. Podrobnejšie informácie o súdnom preklade nájdete v mojom príspevku na blogu venovanom tejto téme.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Chcete sa ma na niečo opýtať?
Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ale ak sa vám nepodarilo nájsť, čo ste hľadali, kontaktujte ma.

faq interpretazione

Potrebujem preklad: ako dlho to trvá? Závisí to od témy a dĺžky textu. V cenovej ponuke jasne uvádzam termín dodania prekladu, ktorý vždy dodržím.

faq interpretazione

Ak nie ste k dispozícii alebo neprekladáte v jazykovej kombinácii, ktorú potrebujem, môžete mi sprostredkovať kontakt na iných prekladateľov?
Určite. Mám sieť dôveryhodných kolegov prekladateľov a v závislosti od vášho konkrétneho projektu vás budem môcť nasmerovať na najvhodnejšieho jazykového odborníka.

faq interpretazione

Poskytujete preklady vo všetkých oblastiach?
Nie. Napríklad neprekladám finančné výkazy alebo technické príručky.

faq interpretazione

Čo potrebujete na vyhotovenie súdneho prekladu?
Potrebujem originálne dokumenty alebo kópie, postačí dokonca aj sken odoslaný ako príloha e-mailu, pokiaľ je dobre vyhotovený.

faq interpretazione

Aké sú vaše sadzby?
Závisí to od odbornosti témy, dĺžky textu a času, ktorý máte k dispozícii. Pre ilustráciu, za slovo zdrojového textu si zvyčajne účtujem 8 až 12 centov.

faq interpretazione

Zveril/a som vám súdny preklad. Po vyhotovení prekladu si musím prísť dokumenty osobne vyzdvihnúť?
Nie nevyhnutne, môžem vám dokumenty poslať aj poštou.

Teraz je rad na vás

Ako vám môžem pomôcť zlepšiť vašu viacjazyčnú komunikáciu?