„Ak sa s človekom rozprávate
jazykom, ktorému rozumie,
ide mu to do hlavy.
Ak sa s ním rozprávate jeho vlastným jazykom,
ide mu to do srdca“

Nelson Mandela

servizio interpretazione

PLYNULÁ A EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
NA VIACJAZYČNÝCH PODUJATIACH

Stretli ste sa už niekedy so skvelým človekom, ktorý však pri vyjadrovaní sa v jazyku, ktorý neovládal, zrazu pôsobil neohrabane a nedôveryhodne? Takýto nemotorný prejav môže ohroziť rokovanie alebo dokonca zmariť uzavretie obchodu? Nechceli by ste byť v takejto situácii, však? Ak organizujete viacjazyčné podujatie, od malého stretnutia na diaľku s potenciálnym zahraničným klientom až po veľký medzinárodný kongres, a hľadáte precízne a spoľahlivé, tlmočnícke služby, ktoré vám zabezpečia pridanú hodnotu a pomôžu dosiahnuť vaše ciele, môžem vám pomôcť a prepožičať svoj hlas vašim myšlienkam.

 

Dám vám k dispozícii svoje viac ako desaťročné skúsenosti konferenčnej tlmočníčky a pomôžem vám zorganizovať tlmočnícke služby šité na mieru pre vaše stretnutie. Spoločne vyberieme najvhodnejšiu techniku tlmočenia a potrebné technické vybavenie a pri väčších podujatiach sa postarám aj o koordináciu tímu tlmočníkov. Budem vás sprevádzať krok za krokom všetkými organizačnými detailmi a poskytnem vám všetky potrebné informácie, aby deň vášho podujatia prebehol hladko a bez problémov.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI TLMOČNÍKOM A PREKLADATEĽOM?

Tlmočník zvyčajne „ústne“ prekladá ústne prejavy (počas konferencií, obchodných stretnutí, prezentácií atď.), zatiaľ čo prekladateľ prekladá písané texty (knihy, príručky, články atď.). Nie všetci tlmočníci sú zároveň prekladateľmi a naopak.

TYPY TLMOČNÍCKYCH SLUŽIEB

Ponúkam rôzne typy tlmočníckych služieb. Na základe vašich konkrétnych potrieb
vyhodnotíme najvhodnejšiu možnosť pre vaše podujatie.

Simultánne tlmočenie na mieste

Simultánne tlmočenie na mieste

Okamžitá reprodukcia ústneho textu z jedného jazyka do druhého. Tlmočník sa nachádza v zvukotesnej kabíne, v ktorej počúva prejavy rečníkov cez slúchadlá a súčasne ich ústne prekladá do iného jazyka do mikrofónu. Preklad môžu poslucháči v sále počúvať prostredníctvom slúchadiel.
Konzekutívne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Rečník hovorí približne päť minút a tlmočník si robí poznámky pomocou špeciálnej techniky zápisu. Na konci každej časti rečníkovho prejavu sa tlmočník ujme slova a preloží to, čo rečník práve povedal, do iného jazyka.
Tlmočenie pri rokovaniach alebo rozhovoroch

Tlmočenie pri rokovaniach alebo rozhovoroch

Známe aj ako dialogické tlmočenie, ktoré spočíva v preklade dialógu medzi dvoma alebo viacerými osobami z jedného jazyka do druhého, vetu po vete, zvyčajne bez robenia poznámok.
Simultánne tlmočenie na diaľku (RSI)

Simultánne tlmočenie na diaľku (RSI)

Variant tradičného simultánneho tlmočenia s tým rozdielom, že tlmočník sa nenachádza na mieste konania konferencie, a počúva prejavy rečníkov (na mieste alebo na diaľku) zo svojho počítača prostredníctvom ad hoc platformy, ku ktorej musia mať prístup aj účastníci, aby mohli počúvať preklad.
Šušotáž

Šušotáž

Nazýva sa aj šepkaným tlmočením a je podobné simultánnemu tlmočeniu s tým rozdielom, že prebieha bez technickej podpory. Tlmočník stojí vedľa osôb, ktorým má poskytnúť preklad, alebo za nimi a šepká im preklad do ucha.
Služba na kľúč

Služba na kľúč

Komplexná podpora, ktorá zahŕňa: definovanie typu tlmočenia, prípadné poskytnutie platformy RSI na simultánne tlmočenie na diaľku, v prípade potreby výber dodávateľa technického vybavenia, nábor ďalších tlmočníkov a koordináciu všetkých odborníkov zapojených do tlmočníckej služby.

ABY STE ZÍSKALI PREHĽAD O VÝHODÁCH A NEVÝHODÁCH JEDNOTLIVÝCH TYPOV TLMOČENIA,

PREČÍTAJTE SI TENTO PRÍSPEVOK NA MOJOM BLOGU (iba v taliančine)

tecniche di interpretazione

Qual è la migliore tecnica di interpretazione per il mio evento?

Uno dei compiti di un interprete professionista è aiutare il proprio cliente a scegliere la tipologia di interpretazione più appropriata per l’evento che sta organizzando per assicurarne la migliore riuscita. Per proporre la tecnica giusta per ogni tipo di evento occorrono delle informazioni precise, ma prima facciamo un rapido ripasso delle diverse tecniche di interpretazione.

Povedzte mi o vašom viacjazyčnom podujatí
a spoločne nájdeme riešenie presne pre vás

CHCETE SI OBZRIEŤ MOJE TLMOČNÍCKE SLUŽBY?

Aby som rešpektovala dôvernosť údajov svojich klientov,
nemôžem zverejniť zvukové ani obrazové záznamy skutočných konferencií alebo podujatí,
na ktorých som pracovala, pokiaľ nie sú verejné.

Tu je jeden príklad: tlačová konferencia futbalového klubu Udinese Calcio.

Ak si chcete urobiť predstavu o mojich skúsenostiach, pozrite si stránku

Ak naopak chcete počuť môj hlas, pretože ak budeme spolupracovať, stane sa aj vaším pracovným nástrojom, nižšie nájdete krátke zvukové ukážky v mojich štyroch pracovných jazykoch.

Taliansky

Anglicky

Francúzsky

Slovenský

CHCETE NAHLIADNUŤ DO ZÁKULISIA TLMOČNÍKA?
POZRITE SA NA MÔJ BLOG

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Chcete sa ma na niečo opýtať?
Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ale ak sa vám nepodarilo nájsť, čo ste hľadali, kontaktujte ma.

faq interpretazione

Koľko tlmočníkov potrebujem na svoje viacjazyčné podujatie??
Záleží od podujatia. Napríklad na simultánne tlmočenie, či už na mieste alebo na diaľku, potrebujete dvoch tlmočníkov na jednu kabínu (t. j. pre každý jazyk), pokiaľ stretnutie netrvá menej ako hodinu. Pri dialogickom tlmočení zvyčajne stačí jeden tlmočník.

faq interpretazione

Vidím, že žijete v Udine. Prijímate tlmočnícke zákazky len v tejto oblasti?
Nie. V prípade tlmočníckych zákaziek som k dispozícii aj na stredné a dlhé vzdialenosti. V takom prípade je potrebné k honoráru pripočítať náklady na stravu a ubytovanie.

faq interpretazione

Na používanie platformy RSI je potrebné nejaké školenie?
Tieto platformy sú zvyčajne veľmi intuitívne. Ak sa rozhodnete využiť moju licenciu Zoom, súčasťou služby je aj stručné školenie, v ktorom vám ukážem najdôležitejšie a najužitočnejšie funkcie pre moderátora a rečníkov.

faq interpretazione

Prekladáte do všetkých svojich jazykov, vo všetkých smeroch?
Nie. Z technického hľadiska je taliančina mojím jazykom A, angličtina a francúzština sú moje jazyky B a slovenčina je môj jazyk C. Inými slovami, pracujem v týchto kombináciách: taliančina <> francúzština, taliančina <> angličtina, angličtina <> francúzština a slovenčina > taliančina. Z taliančiny do slovenčiny tlmočím len pri rokovaniach.

faq interpretazione

Pri simultánnom tlmočení na mieste sa postaráte aj o kabínu a technickú podporu?
Nezaoberám sa priamo inštaláciou kabíny a dodávkou technického vybavenia, ale môžem vám poskytnúť referencie na overených inštalačných technikov a zabezpečiť koordináciu s nimi.

faq interpretazione

Aké sú vaše sadzby?
Sadzby závisia od mnohých faktorov vrátane počtu dní, dĺžky trvania a náročnosti zákazky (od čoho závisí aj čas potrebný na prípravu). Pre ilustráciu, sadzba za deň simultánneho tlmočenia je približne 500-600 EUR, zatiaľ čo sadzba za deň tlmočenia počas rokovania je približne 350-400 EUR.

faq interpretazione

Čo ak sú na mojom podujatí aj pracovné jazyky, ktoré neovládate?
V takom prípade vám rád sprostredkujem kontakt na iných kolegov, ktorých profesionalitu a spoľahlivosť vám môžem zaručiť.

faq interpretazione

Chcem zorganizovať viacjazyčné stretnutie na diaľku: ktorú platformu odporúčate?
V posledných rokoch došlo k rozmachu platforiem pre RSI (simultánne tlmočenie na diaľku). Rada vám predstavím rôzne možnosti dostupné na trhu a v prípade potreby vám dám k dispozícii svoju licenciu Zoom Pro, pomocou ktorej môžete zorganizovať stretnutie so simultánnym tlmočením.

faq interpretazione

Presvedčili ste ma: zveril/a som vám tlmočnícku zákazku. Čo teraz môžem urobiť, aby ste mali čo najlepšie podmienky na prácu?
Dobrá otázka! Aby som mohla pracovať čo najlepšie, t. j. vo vašom najlepšom záujme, je nevyhnutné, aby som mala k dispozícii všetky informácie potrebné na primeranú prípravu, a to z hľadiska obsahu aj terminológie. Čím viac informácií mám, tým lepšie môžem pre vás pracovať. Veľmi užitočné sú: pracovný program, zoznam rečníkov, slajdy prejavov, referenčné webové stránky, prípadne glosáre atď.

Teraz je rad na vás

Ako vám môžem pomôcť zlepšiť vašu viacjazyčnú komunikáciu?