Tlmočenie

Plynulá a presná komunikácia na mnohojazyčných podujatiach

Koľko krát sa ti stalo, že si nemohol komunikovať s niekým, lebo ste nepoznali spoločný jazyk? Pomôcť ti v takýchto situáciách je moja práca.

Aby tlmočník pomáhal ľuďom plynule komunikovať, potrebuje veľa zručností a znalostí, nemôže improvizovať: naopak, poznanie jazyka je síce nevyhnutnou ale nie dostatočnou podmienkou pre prácu skúseného tlmočníka. Profesionálny tlmočník musí mať rovnako odborné znalosti: ovládanie tlmočníckych techník, široký všeobecný rozhľad, výbornú terminologickú odbornosť a musí byť schopný racionálne zvládať neočakávané situácie.

Od roku 2009 ponúkam profesionálne jazykové služby na konferenciách, prezentáciách, veľtrhoch a všetkých mnohojazyčných podujatiach. Ak budeš organizovať mnohojazyčné podujatia a potrebuješ tlmočnícke služby, ochotne ti pomôžem s tvojou konkrétnou požiadavkou a ponúknem riešenia presne podľa tvojich predstáv.

Tu je zoznam tlmočníckych služieb, ktoré ponúkam:

Simultánne tlmočenie

Tlmočník je v kabínke a tlmoči súčasne s vystúpením rečníka

Konzekutívne tlmočenie

Tlmočenie mimo kabínky a z poznámok (3-5 min)

Šušotáž (tlmočenie šepkaním)

Podobné ako simultánne tlmočenie, ale bez kabínky

Bežná konzekutíva (liaison)

Tlmočník prekladá vetu po vete z jedného jazyka do druhého

Portfolio tlmočenie

Máš záujem zoznamiť sa s tlmočníckymi službami, ktoré ponúkam?

Vzhľadom k ochrane súkromia, nezverejňujem videá a nahrávky zo skutočných konferencii, pri ktorých som pracovala ako tlmočníčka. Ak máš záujem vidieť moju prácu “naživo”, tu nájdeš malé vzorky prejavov, ktoré sú k dispozícii na internete, kde som simultánne tlmočila do taliančiny.

Tu ma nájdeš