Taliančina je mojim materinským jazykom. Angličtinu, francúzštinu a slovenčinu som sa naučila v škole, ako aj počas dlhých pobytov v Anglicku, vo francúzskom Švajčiarsku a na Slovensku.

Mojím pracovným nástrojom je znalosť jazykov, precízne pochopenie a citlivosť pre slovné nuansy a perfektné ovládanie tlmočníckych techník a prekladateľských pomôcok.

Poskytovať ľuďom moje jazykové znalosti  a môj hlas, je pre mňa dôležitou úlohou a veľkou zodpovednosťou, ktorú vždy robím citlivo a s cieľom dosiahnuť excelentné výsledky.

Skúsenosti a znalosti

Bakalárske štúdium aplikovanej medzijazykovej komunikácie na Vysokej škole moderných jazykov pre tlmočníkov a prekladateľov vo Forli na Bolonskej Univerzite (2010)
Magisterské štúdium konferenčného tlmočenia na Vysokej škole moderných jazykov pre tlmočníkov a prekladateľov vo Forli na Bolonskej Univerzite (2008)
Dummy booth” (simultánne tlmočenie s vypnutým mikrofónom s tlmočníkmi, ktorí pracujú pre EU), DG SCIC, Európska komisia, Brusel (2014)
Letný kurz slovenského jazyka na SASe (Studia Academica Slovaca, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 3 týždne (2010)
Projekt Socrates Erasmus na Univerzite Walesu v Swansea (Spojené Kráľovstvo), 9 mesiacov (2008)

Tlmočnícky seminár WISE (2016)
Prekladateľský seminár “Liscio o macchiato? Dal caffè verde ai metodi a filtro”, AITI (2016)
Master of food “Il cioccolato: i single origin”, Slow Food (2016)
Prekladateľský seminár “Ricaduta o recidiva? Trabocchetti della terminologia medica”, AITI (2016)
Prekladateľský seminár “Qualità e revisione nella traduzione specializzata”, AITI (2016)
Seminár “Fare impresa costruendo reti”, Imprenderò (2016)
MOOC “Understanding Europe: why it matters and what it can offer you”, HEC Paris, Coursera (2014)
Prekladateľský seminár “Il vademecum del traduttore”, AITI (2014)
Prekladateľský seminár “Panoramica sui CAT Tools e sui software utili al traduttore”, AITI (2014)
Kurz nemčiny pre záčiatočníkov (2013-2014)
Postgraduálny kurz “Interkulturálne vzdelávanie a podpora kultúrnej rozmanitosti” (2011)
Medzinárodný seminár o interkulturálnom vzdelávaní “Intercultural Learning in International exchange”, Mládež v akcii (2009)

Certifikát slovenského jazyka, úroveň C1
Tlmočníčka registrovaná na Obchodnej Komore v Udine
Tlmočnícka registrovaná na Sude v Udine
Člen asociácie AITI (Talianska asociácia prekladateľov a tlmočníkov)
Člen asociácie ONAV (Talianska organizácia degustátorov vína)

Pracovné oblasti, v ktorých som úspešne tlmočila a prekladala:

ľudské práva
pracovné právo
medzinárodná politika a medzinárodné právo
medzinárodná politika
ekonómia
imigračné právo
rodové štúdie
vzdelanie a celoživotné vzdelávanie
šport
divadlo
energetická efektívnosť
informácie a masmédiá
nábytok
dizajn
móda
stavebníctvo
poľnohospodárske stroje
trvalo udržateľný rozvoj
cestovný ruch
víno
koktail
oceliarstvo
hodinárstvo
osvetlenie
optika
klenotníctvo
inžinierstvo lodí

Zamestnaná v asociácii vínnej turistiky – 2 roky
Lektorka talianskeho jazyka na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – 1 semester
Dobrovoľníčka Európskej dobrovoľníckej služby v Centre voľného času – JUNIOR v Banskej Bystrici – 10 mesiacov
Učiteľka taliančiny, angličtiny, francúzštiny a slovenčiny
Au-pair vo Švajčiarsku (francúzska časť)

Ak potrebuješ môj životopis, zašlem na požiadanie

Moje oblasti

Víno

Už niekoľko rokov sa zaujímam o vinárstvo. Pracovala som v asociácii, ktorá sa zaoberá vínnou turistikou. Od tohto momentu, víno a enológia sa stali mojou veľkou vášňou. Preto som sa rozhodla zapísať sa do kurzu degustácie vína, aby som lepsie spoznala tento fascinujúci svet. V roku 2014 som absolvovala a získala diplom degustátora vína v asociácii ONAV (Talianska organizácia degustátorov vína).

Cestovný ruch

Cestovný ruch je jeden z mojich ďalších záujmov. Bol tiež mojou prácou keď som pracovala v asociácii vínnej turistiky. Často prekladám brožúrky a webové stránky venované cestovnému ruchu. Tento druh prekladov má špecifické vlastnosti súvisiace so štýlom a znalosťou jazyka používaného v tejto oblasti.

Imigrácia

Učila som sa o imigrácii vďaka rôznym tlmočníckym službám, ktoré som poskytovala v posledných rokoch, najmä súvisiacich s imigračným právom a sociológiou. Aby som lepšie zvládla túto temu, absolvovala som rôzne kurzy o imigračnom práve a multikulturalisme. V praxi som sa venovala tejto téme, ako dobrovoľná učiteľka talianskeho jazyka pre imigrantov.

Tu ma nájdeš