Súhrn politiky

Osobné údaje sú zbierané na tieto účely a používajú tieto služby

 • Analytické údaje

  WordPress Stats, Livestats Aruba a analytické údaje sú zbierané priamo

  Osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní

 • Kontaktovanie používateľa

  zoznam e-mailových adries alebo newsletter

  Osobné údaje: e-mailová adresa, krstné meno a webová lokalita

  Kontaktný formulár

  Osobné údaje: e-mailová adresa, krstné meno a telefónne číslo

 • Komentovanie obsahu

  Systém komentovania je v priamej správe

  Osobné údaje: e-mailová adresa, krstné meno a webová lokalita

 • Prenos údajov mimo EÚ

  Iný právny základ pre prenos údajov do zahraničia a prenos údajov z EÚ a/alebo Švajčiarska do USA na základe programu Privacy Shield

  Osobné údaje: rôzne typy údajov

 • Zobrazovanie obsahu z externých platforiem

  Gravatar

  Osobné údaje: e-mailová adresa, údaje o používaní

  YouTube video widget

  Osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní

 • Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

  Tlačidlo Twitteru „Tweetnuť“ a sociálne widgety, tlačidlo LinkedIn a sociálne widgety a tlačidlo Facebooku „Páči sa mi to“ a sociálne widgety

  Osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní

Ďalšie informácie o osobných údajoch

Analýza a predpovede na základe údajov používateľa („profilovanie“)

Vlastník môže použiť osobné údaje alebo údaje o používaní zozbierané prostredníctvom lokality www.emanuela-cardetta.com pri vytváraní alebo aktualizovaní profilov používateľov. Tento typ spracovania údajov umožňuje vlastníkovi vyhodnocovať voľby používateľa, jeho preferencie a správanie na účely stanovené v príslušnej časti tohto dokumentu.


Profily používateľov môžu byť tiež vytvorené prostredníctvom uplatnenia automatizovaných nástrojov, ako sú algoritmy, ktoré môžu byť takisto poskytované tretími stranami. Ak si používatelia želajú získať ďalšie informácie o vykonávaných činnostiach profilovania, môžu si prečítať príslušné časti tohto dokumentu.
Používateľ má za každých okolností právo namietať voči tomuto druhu činnosti profilovania.

Ak si používateľ želá získať ďalšie informácie o právach používateľa a o tom, ako ich uplatniť, používateľ je vyzvaný, aby konzultoval časť tohto dokumentu, v ktorom sa opisujú práva používateľa.

Kontaktné údaje

Vlastník a správca údajov

Emanuela Cardetta

Kontaktná e-mailová adresa vlastníka: info@emanuela-cardetta.com