Politika používania súborov cookie na lokalite www.emanuela-cardetta.com

Súbory cookie pozostávajú z častí kódu inštalovaných do prehliadača, ktoré pomáhajú vlastníkovi pri poskytovaní služby v súlade s opísanými účelmi. Niektoré účely, na ktoré sú súbory cookie inštalované si zároveň môžu vyžadovať súhlas používateľa.

Ak je inštalácia súborov cookie založená na súhlase, tento súhlas možno kedykoľvek voľne zrušiť podľa pokynov poskytnutých v tomto dokumente.

Technické súbory cookie a súbory cookie na účely súhrnnej štatistiky

Aktivita nutná pre fungovanie služby

Lokalita www.emanuela-cardetta.com používa súbory cookie na uloženie relácie používateľa a na vykonávanie ďalších aktivít, ktoré sú striktne nutné pre fungovanie lokality www.emanuela-cardetta.com, napr. v súvislosti s distribúciou prevádzky.

Aktivita týkajúca sa preferencií, optimalizácie a štatistiky

Lokalita www.emanuela-cardetta.com používa súbory cookie na ukladanie preferencií prehliadača a na optimalizáciu zážitku používateľa pri prehliadaní. Medzi tieto súbory cookie patria napríklad súbory používané na nastavenie uprednostňovaného jazyka a meny alebo súbory na spracúvanie prvostupňovej štatistiky, ktorú využíva priamo vlastník tejto lokality.

Iné typy súborov cookie alebo tretích strán, ktoré inštalujú súbory cookie

Prostredníctvom niektorých služieb vymenovaných ďalej v texte sa zbierajú štatistiky v anonymizovanej a súhrnnej podobe, ktoré si nemusia vyžadovať súhlas používateľa alebo ich môže priamo spracúvať vlastník bez pomoci tretích strán (v závislosti od ich opisu).

Ak sa v uvedenom zozname nástrojov nachádzajú akékoľvek služby prevádzkované tretími stranami, môžu sa používať na sledovanie zvykov používateľov, a to doplnkovo k informáciám spresneným v tomto texte a bez vedomia vlastníka. Odporúčame vám prečítať si politiku ochrany súkromia služieb uvedených v zozname, v ktorých nájdete podrobné informácie.

Analytické údaje

Služby zahrnuté do tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať webovú prevádzku a môžu sa používať na sledovanie správania používateľa.

WordPress Stats (Automattic Inc.)

WordPress Stats je analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Automattic Inc.

Zbierané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Politika ochrany súkromia.

Livestats Aruba (Aruba)

Livestats je analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Aruba S.r.l.

Zbierané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Taliansko – Politika ochrany súkromia.

Priamo zbierané analytické údaje (www.emanuela-cardetta.com)

Na lokalite www.emanuela-cardetta.com sa používa interný analytický systém, do sa nezapájajú tretie strany.

Zbierané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Taliansko – Politika ochrany súkromia.

Priamo zbierané analytické údaje (www.emanuela-cardetta.com)

Na lokalite www.emanuela-cardetta.com sa používa interný analytický systém, do sa nezapájajú tretie strany.

Zobrazovanie obsahu z externých platforiem

Tento typ služby vám umožňuje vidieť obsah hosťovaný na externých platformách priamo na stránkach www.emanuela-cardetta.com a vstupovať s ním do interakcie.
 Tento typ služby môže tiež zbierať údaje o webovej prevádzke v súvislosti so stránkami, na ktorých je táto služba nainštalovaná, a to dokonca aj vtedy, ak ju používatelia nepoužívajú.

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube je služba na zobrazovanie videového obsahu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., a ktorá umožňuje lokalite www.emanuela-cardetta.com začleňovať obsah tohto druhu do svojich stránok.

Zbierané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Politika ochrany súkromia. Účastník medzinárodného programu na ochranu súkromia (Privacy Shield).

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo na stránkach www.emanuela-cardetta.com.
Interakcia a informácie získané cez lokalitu www.emanuela-cardetta.com vždy podliehajú používateľovým nastaveniam ochrany súkromia na jednotlivých sociálnych sieťach.

Tento typ služby môže tiež zbierať údaje o prevádzke k stránkam, na ktorých je táto služba nainštalovaná, a to dokonca aj vtedy, ak ju používatelia nepoužívajú.

Tlačidlo Twitteru „Tweetnuť“ a sociálne widgety (Twitter, Inc.)

Tlačidlo Twitteru „Tweetnuť“ a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc.

Zbierané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Politika ochrany súkromia. Účastník medzinárodného programu na ochranu súkromia (Privacy Shield).

Tlačidlo LinkedInu a sociálne widgety (LinkedIn Corporation)

Tlačidlo LinkedInu a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou LinkedIn, ktorú prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation.

Zbierané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Politika ochrany súkromia. Účastník medzinárodného programu na ochranu súkromia (Privacy Shield).

Tlačidlo Facebooku „Páči sa mi to“ a sociálne widgety (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Facebooku „Páči sa mi to“ a sociálne widgety sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc.

Zbierané osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Politika ochrany súkromia. Účastník medzinárodného programu na ochranu súkromia (Privacy Shield).

Ako poskytnúť alebo zrušiť súhlas s inštaláciou súborov cookie

Okrem postupu, ktorý je spresnený v tomto dokumente, môže používateľ spravovať preferencie týkajúce sa súborov cookie vo vlastnom prehliadači, pričom môže napr. zabrániť, aby tretie strany mohli inštalovať súbory cookie.

Prostredníctvom preferencií je tiež možné vymazať súbory cookie nainštalované v minulosti vrátane súborov cookie, ku ktorým bol uložený pôvodný súhlas s inštaláciou súborov cookie touto lokalitou.

Používatelia môžu napríklad nájsť informácie o tom, ako spravovať súbory cookie v najbežnejšie používaných prehliadačoch na týchto adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Internet Explorer.

Pokiaľ ide o súbory cookie nainštalované tretími stranami, používatelia môžu spravovať svoje preferencie a zrušiť svoj súhlas kliknutím na príslušný odkaz na zamietnutie povolenia (ak je poskytnutý), pomocou prostriedkov uvedených v politike ochrany súkromia tretích strán alebo kontaktovaním tretej strany.

Bez ohľadu na informácie uvedené skôr v texte vlastník informuje používateľov, že sa môžu riadiť pokynmi poskytnutými v nasledujúcich iniciatívach s odkazmi: EDAA (EÚ), Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) alebo iné podobné služby. Tieto iniciatívy umožňujú používateľom nastaviť si preferencie sledovania v súvislosti s väčšinou reklamných nástrojov. Vlastník teda odporúča, aby používatelia používali tieto zdroje doplnkovo k informáciám poskytnutým v tomto dokumente.

Vlastník a správca údajov

Emanuela Cardetta

Kontaktná e-mailová adresa vlastníka: info@emanuela-cardetta.com. Keďže vlastník nie je schopný technicky riadiť inštaláciu súborov cookie tretích strán a iných sledovacích systémov prostredníctvom služieb využívaných na lokalite www.emanuela-cardetta.com, akékoľvek zvláštne odkazy na súbory cookie a sledovacie systémy inštalované tretími stranami je nutné považovať za orientačné. Ak si používateľ želá získať úplné informácie, odporúčame mu konzultovať politiku ochrany súkromia k príslušným službám tretích strán uvedeným v tomto dokumente.

Vzhľadom na objektívnu zložitosť v súvislosti s identifikáciou technológií založených súboroch cookie sú používatelia vyzvaní, aby sa obrátili na vlastníka, ak si želajú získať ďalšie informácie o používaní súborov cookies na lokalite www.emanuela-cardetta.com.

Definície a právne odkazy

Osobné údaje (alebo údaje)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v súvislosti s inými informáciami vrátane osobného identifikačného čísla umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní

Informácie zbierané automaticky prostredníctvom lokality www.emanuela-cardetta.com (alebo služieb tretích strán najatých lokalitou www.emanuela-cardetta.com) môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén priradené počítačom, ktoré používajú používatelia navštevujúci lokalitu www.emanuela-cardetta.com, adresy URI (jednotný identifikátor prostriedka), čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie žiadosti serveru, veľkosť súboru doručeného v odpovedi na žiadosť, číselný kód označujúci stav odpovede serveru (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, funkcie prehliadača a operačný systém používaný používateľom, rôzne časové údaje k návšteve (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o trase uplatnenej v aplikácii so zvláštnym odkazom na sekvenciu navštívených stránok a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia a/alebo o IT prostredí používateľa.

Používateľ

Jednotlivec používajúci lokalitu www.emanuela-cardetta.com, pričom, ak nie je uvedené inak, ide zároveň o dotknutú osobu.

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje.

Spracovateľ údajov (alebo dozorný úradník pre ochranu údajov)

Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa v súlade s ustanoveniami tejto politiky ochrany súkromia.

Správca údajov (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo v spojení s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania lokality www.emanuela-cardetta.com. Pokiaľ nie je uvedené inak, správcom údajov je vlastník lokality www.emanuela-cardetta.com.

Www.emanuela-cardetta.com (alebo táto aplikácia)

Prostriedky, ktorými sa zbierajú a spracúvajú osobné údaje používateľa.

Služby

Služby poskytované lokalitou www.emanuela-cardetta.com sú opísané v relatívnom ponímaní (ak je k dispozícii) a na tejto lokalite/v tejto aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Súbory cookie

Malé súbory údajov uchovávané v zariadení používateľa.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované na základe ustanovení rôznych právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Táto politika ochrany súkromia sa týka výlučne lokality www.emanuela-cardetta.com, pokiaľ nie je uvedené inak v tomto dokumente.

Posledná aktualizácia: 25. októbra 2018

iubenda hosťuje tento obsah a zbiera len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje získať.

Zobraziť úplnú politiku ochrany súkromia